Firma TEMPUS POLSKA zdemontowała w ostatnich dniach na zlecenie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego stare historyczne tablice znajdujące się na cmentarzu żołnierzy radzieckich w Cybince. O tablicach było głośno w wielu ogólnopolskich mediach, gdyż znajdował się na nich wizerunek Józefa Stalina. W miejscu dwóch tablic wykonano nowe z granitu Impala, które zawierają jedynie informacje o poległych w rejonie Cybinki oficerach Armii Czerwonej. Więcej informacji na ten temat znajduje się w poniższym materiale prasowym Gazety Lubuskiej.