BESTELLEN EN GARANTIETERMIJN

Wij hebben jarenlange ervaring met het maken, leveren en plaatsen van grafmonumenten en zijn goed op de hoogte van de gemeentelijke verordeningen met betrekking tot het plaatsen van grafmonumenten op Nederlandse begraafplaatsen. Onze Nederlandse vertegenwoordiging regelt voor u alle zaken en gemeentelijke vergunningen die nodig zijn voor het plaatsen van een grafsteen op de door u gewenste begraafplaats.

U kunt altijd geheel vrijblijvend contact opnemen met onze vertegenwoordiger. Hij kan u helpen bij het uitzoeken en bepalen van de steensoort, de vorm van de grafsteen en het lettertype voor de tekst.

Op basis van deze informatie zal hij u direct een vrijblijvende offerte afgeven met duidelijke omschrijving en specificaties van de door u gewenste grafsteen zodat u gelijk weet waar u aan toe bent.

Na uw akkoordbevinding ontvangt u ter ondertekening een koopovereenkomst waarop alle afspraken en technische specificaties staan vermeld.

Wij starten de productie van uw grafsteen na ontvangst van de ondergetekende koopovereenkomst en na ontvangst van een aanbetaling zijnde 30% van het totaalbedrag.

Levering vindt plaats in goed overleg met u en is 4 weken na aanvang van de productie al mogelijk. Indien u de levering en plaatsing later wenst is dit geen probleem voor ons.

Na plaatsing van de grafsteen ontvangt u onze factuur voor het restbedrag. Betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum.