Działalność społeczna

Firma TEMPUS POLSKA od początku swej działalności zrealizowała szereg inicjatyw poza biznesowych z myślą o mieszkańcach regionu. Realizacja tych pomysłów jest możliwa dzięki dobrej współpracy z samorządem lokalnym (szczególnie w mieście Żary). Ponadto firma wspiera finansowo i rzeczowo wiele organizacji pozarządowych na terenie całego województwa lubuskiego.

W przyszłości firma chciałaby wesprzeć kolejne projekty w tym m.in.:

 

  • budowę profesjonalnych tablic turystycznych tzw. Witaczy przy wjazdach do miasta Żary,
  • budowę rzeźby z kamienia na nowo projektowanym rondzie na obwodnicy miasta w kierunku Lubska,
  • instalację tablic z informacją o odległości z miasta Żary do miast partnerskich.
Ponadto firma TEMPUS POLSKA prowadząc działalność społecznie odpowiedzialną wspiera funkcjonowanie Fundacji Natura Polska z Lubomyśla, dzięki czemu realizowanych jest szereg projektów w tym m.in. nowe szlaki rowerowe, parkingi turystyczne, promocja pomników przyrody, produktów regionalnych i kamienia naturalnego. Więcej informacji o Fundacji na stronie internetowej www.naturapolska.eu