RODZAJE KAMIENIA

Każdy produkt oferowany przez TEMPUS POLSKA, co zawsze jest podkreślane, jest wykonany z naturalnych surowców, tj. bloków skalnych wydobywanych w kamieniołomach na całym świecie.

Kamień naturalny

Symbol gwarancji jakości wyrobu z kamienia

Znak przeciwstawiający autentyk falsyfikatom, kopiom i imitacjom

Jednoczy europejski przemysł kamieniarski

Zakłady kamieniarskie z całej Europy, w celu ułatwienia klientom identyfikacji autentycznych wyrobów z kamienia naturalnego, wprowadziły jednolite logo dla swoich produktów. Działanie to podyktowane było z jednej strony chęcią podkreślenia naturalnego pochodzenia oferowanych produktów, z drugiej, odcięcia się od substytutów wykorzystujących podobieństwo w wyglądzie bądź przywłaszczających sobie nazwy zaczerpnięte z tradycyjnych wyrobów kamiennych.

W Polsce licencję nr 1 na korzystanie ze znaku „Kamień Naturalny” otrzymała firma TEMPUS POLSKA. Każdy produkt oferowany przez TEMPUS POLSKA, co zawsze było podkreślane, jest wykonany z naturalnych surowców, tj. bloków skalnych wydobywanych w kamieniołomach na całym świecie. Wszystkie działania marketingowe nastawione są na informowanie klientów o tym fakcie. Ujednolicenie i wzmocnienie tej informacji poprzez ogólnoeuropejską akcję koordynowaną przez Europejską Federację Przemysłu Kamienia Naturalnego Eurorock zostało przyjęte przez Zarząd Spółki ze zrozumieniem i zyskało nasze pełne poparcie.

Znak został zastrzeżony w dniu 25 marca 2005 roku pod numerem wniosku „MI2005C 003274” w urzędzie patentowym i znaków towarowych.